Начало Агроновини Проверяват ползват ли се неправомерно изоставени общински земи в Добричка

Проверяват ползват ли се неправомерно изоставени общински земи в Добричка

Съвместна комисия, която ще провери състоянието на общинските имоти в община Добричка, бе съставена на заседание на Общинския съвет. В състава й влизат трима общински съветници – Петко Игнатов /председател/, инж. Пламен Станчев и Пламен Недев, както и представител на Общинската администрация, когото предстои кметът Соня Георгиева да определи.

Решението за изграждане на такава комисия бе взето с приемането на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 година в края на януари. Временната комисия ще има за цел да установи по разпечатка на Общинска служба „Земеделие” ползват ли се неправомерно изоставени необработваеми общински земи и пасища и мери в община Добричка.

За работата на комисията от Общинска администрация ще бъде предоставена информация за получените приходи през 2019 г. от договори за отдаване под наем на земеделска земя, съдържаща номер и местонахождение на имота, наемател, декари, наемна цена, срок на договора.

В 7-дневен срок след приключване на проверката временната комисия трябва да внесе в ОбС доклад за резултатите от нея.