Начало Пазари Фермерският пазар в Добрич възобновява дейността си

Фермерският пазар в Добрич възобновява дейността си

Заповед, с която отменя част от предно разпореждане –за преустановяване  дейността на Фермерския пазар в Добрич, издаде кметът Йордан Йорданов. Функционирането му за срока на обявеното извънредно положение ще се осъществява при спазване на няколко мерки.

Една от тях е разширяване площта на Фермерския пазар и поставяне на информационни табели за спазване на мерките. Въвеждат се заграждания с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара. Трябва да бъде осигурен  персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти. Храните трябва да се предпазват от вторично замърсяване при предлагането им.

Другите мерки са спазване на дистанция от минимум 2 метра между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите, ползване на предпазни средства от продавачи и потребители, спазване на лична хигиена и дезинфекция.