Начало Бизнес Местните производители вече с гарантирано място в големите търговски вериги в Добрич

Местните производители вече с гарантирано място в големите търговски вериги в Добрич

Големите вериги хранителни магазини вече са длъжни да предлагат продукция на местни (регионални) производители в обектите си. Това Решение беше взето днес, по време на извънредно заседание на правителството на страната.

Продуктите на местните стопански производители трябва да са изложени на достатъчно голяма площ, както и да са обозначени по подходящ начин, от който да е видно, че става въпрос за регионални стоки.

В списъка са включени следните категории продукти, произведени от регионални производители:

  • млякото и млечните продукти от българско сурово мляко *
  • риба и рибни продукти
  • прясно месо
  • яйца
  • пчелен мед
  • пресни сезонни плодове и зеленчуци

*Въведено е изискване млечните продукти да бъдат произведени изцяло от българско сурово мляко.

Приетите изменения не изискват промяна на досегашния ред на доставки в обектите. Единствената цел е да бъде дадена възможност за предлагане на местна (регионална) продукция.

Задължават големите търговски вериги да продават българско производство

Според постановлението на Министерския съвет мярката се отнася до производители или групи/организации на производители с място на осъществяване на дейността на територията на административната област, в която се намира съответният търговски обект или на територията на съседна, граничеща с нея административна област. За административни области София-град и София-област за съседни се считат областите, граничещи със София – област, както и област Пловдив. Производителите трябва да са регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители или да притежават обект, регистриран съгласно Закона за храните.

„Приетото Постановление има за цел да подкрепи малките и местни български производители и да запази поминъка им. Местната българска продукция е по-свежа, по-прясна и по-позната, тя е част от местния бит и култура. Потребителите трябва да имат право на достъп до местното производство, а техен е изборът какво ще предпочетат”, се казва в прессъобщението от МС.

Приетата мярка се отнася за търговските обекти, представляващи вериги от магазини за самообслужване, за продажба на дребно на храни и нехранителни стоки, които имат обекти в повече от три административни области на територията на страната.