Начало Агроновини Земеделие Близо 17 000 дка пропаднали ниви с пшеница заявиха фермери в област...

Близо 17 000 дка пропаднали ниви с пшеница заявиха фермери в област Добрич

Въпреки благоприятното влияние на падналите валежи, земеделски стопани са подали заявления за индивидуално обследване на някои от полетата си, които са с влошено състояние. До 8 май в областната дирекция „Земеделие“ са подадени 26 заявления за около 16 860 декара. Екипът на дирекцията и другите регионални структури на земеделското министерство продължават обходите на терен.
В област Добрич през настоящата стопанска година есенните култури са 1 289 764 дка. От тях 1 245 404 дка – пшеница, 15 140 дка – ечемик и 29 220 дка – рапица.
При направеното обследване на 10 на сто от площите, засети с есенни култури в област Добрич, е установено, че състоянието на есенниците е добро, средно и незадоволително.
Физиологичното състояние на посевите варира в широки граници, като влияние оказват: районът, сортът агротехниката, липсата на валежи и съвкупността от тези показатели дава отражение за отпадането на братята. По-критична е ситуацията при гъстите и по-ранни посеви, а също и при тези, които са от южната страна на горските пояси. При извършените обследвания се констатират – изсъхване и усукване на листата, отпадане на братя във фенофаза „вретенене”, преди изкласяване, която е най-критичната фаза от развитието на пшеницата.
Рапицата и от части ечемика са в по-добро състояние.
55 на сто от обследваните посеви с пшеница и ечемик са в добро състояние, 30 % – средно, а 15 % – незадоволително.
Обследването е установило още, че не се наблюдава развитие на болести от фитопатогенен характер, които да са от икономическо значение. Констатира се в някои полета, наличието на жълта ръжда. Има листни въшки. Те смучат сок от горната и долната страна на листната петура и стъблата на растенията. Тъканите избледняват и по-късно пожълтяват. Препоръчително е земеделските производители да обследват посевите си и при праг на икономическа вредност от 15% нападнати растения или 10 бр. ларви, нимфи, възрастни на растения да се изведе химична борба.
Като цяло посевите са чисти от плевели, като полетата са третирани с регистрираните за целта хербициди.
Предстои провеждането на трети етап на обследване на състоянието на есенниците и прогнозни следни добиви.