Начало Селото Приемат заявления за участие в Общинските пазари в община Добричка

Приемат заявления за участие в Общинските пазари в община Добричка

Прием на документи за участие в Общинските пазари започна в Община Добричка. Стартирането на пазарите в пет населени места ще даде шанс на местните селскостопански производители да реализират продукцията си.
Първоначално търговските обекти ще заработят в селата Стожер, Батово, Карапелит, Одринци и Плачи дол. Вече са обособени терени общинска собственост, на които ще се разположат търговски маси, щандове, колички, стойки за продажба на открито.
Регистрираните земеделски производители – зеленчукопроизводители, производители на оранжерийни зеленчуци, отглеждащите плодове – малини, ягоди, арония и други малотрайни плодове, овощари, трябва предварително да заявят желанието си за участие в общинските базари.
Необходимите документи са заявление по образец до кмета на населеното място/ кмета на Общината/, към което се прилага анкетна карта за регистрация като земеделски производител. Заявителят трябва да посочи населеното място, в което желае да предлага своята продукция.
Земеделските производители, регистрирани на територията на община Добричка, ще продават продукцията си без да заплащат наем.