Начало Агроновини Земеделие Разследват кой разора 250 дка степи край Каварна, забраниха всички дейности там

Разследват кой разора 250 дка степи край Каварна, забраниха всички дейности там

РИОСВ-Варна издаде заповед за спиране на всички дейности, свързани с обработка на земя в землището на с. Видно, община Каварна, където бяха разорани Понто-сарматски степи. Изключение се прави само за паша, коситба и дейности за възстановяване на природното местообитание. Установено е, че разораната територия е на площ около 250 дка, съобщават от РИОСВ.
Принудителна административна мярка е за всички собственици, чиито имоти попадат в засегнатата територия.
Не са установени нови разорани/обработени площи със степна растителност или допълнителна почвообработка.
За случая е уведомена Районната прокуратура в Каварна с молба за извършване на проверка за наличие на извършено престъпление и установяване на нарушителите.
В случай, че не се установи престъпление, ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение по екологичното законодателство.
Съгласно Закона за биологичното разнообразие за нарушение на забраните и ограниченията, определени в заповедите за обявяване на защитените зони и техните изменения, физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв.