Начало Последни новини Съдът назначи нови експертизи по делото за добива на газ в района...

Съдът назначи нови експертизи по делото за добива на газ в района на Генерал Тошево

Административен съд – Варна продължава производството по делото, образувано по жалба от „Русгеоком“ ЕАД – гр. София срещу Решение на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, с което е отказано одобряване на осъществяването на инвестиционно предложение за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич. След като бе отменено заседанието по делото на 7 април 2020 г., поради въвеждане на извънредното положение в страната, днес се проведе открито съдебно заседание по адм. дело №1060 по описа на Административен съд – Варна за 2018 г.
На днешното съдебно заседание, във връзка с приетата на 21 февруари 2020 г. съдебно – техническа експертиза, съдът назначи две нови експертизи и приложи по делото представени писмени доказателства от ответника и жалбоподателя. По искане на жалбоподателя, съдът назначи екологична експертиза, която да даде отговор на въпроса: „Разгледани ли са кумулативните въздействия и направена ли е детайлна сравнима оценка на кумулативното въздействие от изпълнението на всички фази и етапи на инвестиционното предложение, включително и на предвидените за използване технологии?“ Вещите лица по допуснатата от съда тройна експертиза ще бъдат определени, след като страните по делото представят своите предложения в 14-дневен срок от днес. Съдът допусна провеждането и на експертиза от специалист по приложна минно-геология, който да даде заключение, въз основа на изследване на проба от глинестия слой и от запазения от сондажите шлам, след запознаване с материалите по делото.
На отсъстващите заинтересовани страни беше дадена последна възможност в едноседмичен срок да уточнят доказателствените си искания.
Следващото открито заседание е насрочено за 25 септември 2020 г. от 10.30 ч.