Начало Новини Фестивал на бялата жътва предвиждат да се провежда в Тервел

Фестивал на бялата жътва предвиждат да се провежда в Тервел

Предложение Община Тервел да кандидатства с проект пред сдружение “МИГ Тервел-Крушари”, Подмярка “Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство в територията” към Стратегията за водено от общностите местно развитие внася на предстоящото заседание на Общинския съвет кметът инж. Симеон Симеонов.

Наименованието на проекта е “Фестивал на бялата жътва – за земята, добруджанеца и хляба”.

В докладната записка се посочва, че през 2019 година Фолклорен клуб “Добруджанци” в Тервел с ръководител Нели Денева е поставил началото на събитие, фокусирано върху жътвата на есенниците, т. нар. бяла жътва. В хода на подготовката на събитието са проучени традиции и обичаи, свързани с този съществен за битието на човека от Добруджа момент в календара на земеделските дейности.

Събраните материали са добра основа, чрез която на територията на Местната инициативна група /МИГ/ може да бъде поставено началото на фестивал, посветен на “бялата жътва”, посочва с предложението си кметът Симеонов.