Начало Бизнес Фуражен цех ще изгради фирмата на Недко Митев в село Овчарово

Фуражен цех ще изгради фирмата на Недко Митев в село Овчарово

Цех за производство на фураж има намерение да изгради в село Овчарово агробизнесменът Недко Митев. Инвестиционното предложение на „Недко Недков-Овчарово“ ЕООД е публикувано в сайта на Община Добричка.

Предвижда се да бъдат изградени линия за производство на комбинирани фуражи и линия за производство на медикаментозни фуражи. Те ще се помещават в новопостроена в стопански двор сграда.

За изграждане на фуражния цех е издадена скица за проектиране от Община Добричка. Предвидените изкопни работи са свързани с постояването на сградата. Достъпът до обекта ще се осъществява по съществуващи общински пътища, няма да се изграждат нови.

Инвестиционното предложение има връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта. Това са ферми за едър рогат и дребен рогат добитък на дружеството.