Начало Събития Правят кулинарна книга и филм за уникалния Празник на гърнетата

Правят кулинарна книга и филм за уникалния Празник на гърнетата

Финансиране за традиционния „Празник на гърнетата – кулинарната академия на Добруджа“ ще търси община Крушари чрез МИГ „Тервел-Крушари“ и Програмата за развитие на селските райони. Уникалността на събитието ще бъде документирано в изработен и заснет филм, в който чрез запазени архивни кадри, видео материал от различните издания и интервюта с участници ще се представи историята на Празника на гърнетата, съобщават от общината.
В рамките на същия проект ще се извърши теренно проучване на спецификата на местната кухня, като част от етнокултурата на Добруджа. Изследването ще бъде включено в кулинарна книга – албум, в който ще намерят място снимки и рецепти на стари ястия, представени от местните майстори-готвачи, съхранили изчезващата автентична кухня.
По още два общински проекта ще се търси помощта на Местната инициативна група.
„Невидимите съкровища на Добруджа“ е проект, който си поставя за цел на популяризира добруджанския песенен фолклор. Ще се даде възможност на сто самодейци от всички читалища на общината да представят добруджански песни и танци на международен фолклорен събор в съседна Румъния. Освен за участието на съставите, чрез проекта ще бъде възложено изработването на женски и мъжки фолклорни носии, необходими за докомплектоване на наличния фонд на читалища от общината, в които се включват нови самодейци.
Ще се търси финансиране и за дообогатяване на материално-техническата база на всички читалища в Крушарско. Планира се закупуването на музикални системи, преносими компютри и периферна техника към тях, презентационна техника, климатици. При изпълнението на проекта читалищата ще бъдат напълно оборудвани с най-необходимата за дейността и представянето на самодейните състави техника.