Начало Агроновини Животновъдство Изграждат овцеферма за 500 животни в село край Добрич

Изграждат овцеферма за 500 животни в село край Добрич

Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на специална порода месодайни овце – Ил дьо Франс, в добричкото село Бдинци предвижда “ЗСК Бдинци” ЕАД. Инвестиционното предложение /ИП/ е публикувано в сайта на Община Добричка.

Овцефермата ще е в участък от стопански двор в селото с площ 1.706 дка. Тя ще е с капацитет до 500 овце. Ще се изгради нова сградна постройка, съобразена със специфичните изисквания за породата животни. Принципът на отглеждане е т. нар. комбиниран оборно пасищен начин. Животните ще обитават сградата, но ще се хранят и в пасище с подходящи селскостопански културни насаждения. Методът се прилага при конкретната порода с цел интензивно оплождане и осигуряване на повече от едно агне в година и по-висок добив на месо.

Стадото от овце майки, кочове, разплодни шилета и угояваните агнета ще се отглеждат в масивни работни помещения със сламена несменяема постеля. В различни части на сградата ще се оформят специализирани боксове за животните в различните стадии на развитие. През студента част от годината храненето ще се извършва с механични системи в работните помещения, а в топлите дни – на пасищата. Поенето ще се осъществява с механизирана система от палцови поилки с цел недопускане разхищение на питейна вода и в същото време осигуряване на оптимални количества вода за всяко животно.

“ЗСК Бдинци” ЕАД е частно дружество, решено да прилага най-добрите налични техники при отглеждането на предвидените животни и на технически култури за пасищното им изхранване. С ИП възложителят цели разширяване на дейностите в своя инвестиционен портфейл и затваряне на производствения цикъл. С осъществяване на ИП ще се осигурят и допълнителни работни места.