Начало Агроновини Възстановяват 119 декара стари горски пояси в районите на Добрич и Балчик

Възстановяват 119 декара стари горски пояси в районите на Добрич и Балчик

119 декара полезащитни горски пояси ще бъдат възстановени до края на годината в две горски стопанства от системата на СИДП, съобщават от предприятието.  37 декара от тях са на територията на ДГС-Добрич, а 82 декара на ДЛС-Балчик.

Поясите са в много лошо състояние, създадени са преди много години и е време да бъдат възстановени. „През лятото ще се направи обработка на почвата и есента ще залесим подготвените участъци“, обясни зам.-директорът на ДЛС-Балчик инж. Радослав Радев.

Технологичните планове за залесяването вече са готови, а фиданките са отгледани в разсадника на стопанството. В поясите ще бъдат вложени дръвчета от видовете цер, сребролистна липа, явор, ясен и др. Според лесовъдите дъждът от последните дни е бил много полезен и всички фиданки в разсадника са в отлично състояние. Дръвчетата са от семена, добити в семенните бази на горските територии в района, те са аклиматизирани и пригодени за промените в климати, които се наблюдават през последните години в Североизточна България.

До 15 декември 2020 година трябва да приключи и превръщането на 99 декара иглолистни култури в смесени широколистни насаждения. Според инж. Радев черният бор, който е залесяван в миналото, е свършил работата си, ерозиите са овладени, създадена е почва и е време да започне подмяната на дървесните видове.

„Борът, който ще бъде премахнат, не е на мястото си. С него са  залесявани терени на 50-100 метра надморска височина, за да бъде спряно отмиването на почва край морския бряг. Иглолистните видове обаче не могат да виреят дълго при тези условия и вече е време да бъдат подменени с дървета, които са типични за тази част на страната ни“, каза още инж. Радев.

Средствата за всички дейности по възстановяване на поясите и превръщане на иглолистните гори се осигуряват от Проекта „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, който е към програма LIFE на ЕС. Целта му е да бъдат създадени нови местообитания за малкия креслив орел, да бъде опазен вида и да бъде съхранено биологичното разнообразие на горите в тази част на страната ни.