Начало Лов и риболов Работният вариант на новата Рибарска програма ще е готов до края на...

Работният вариант на новата Рибарска програма ще е готов до края на годината

До края на годината ще има завършен работен вариант на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР ) за следващия програмен период ‪2021-2027 година. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на видеоконферентна среща с представители на браншови организации в сектор „Рибарство“. На нея бе представен и обсъден ситуационният анализ на състоянието на сектора. Заместник-министър Василева уточни, че именно той е основополагащият документ, който ще бъде част от бъдещата Програма.

„Предвиждаме в началото на месец юли анализът да бъде качен за едномесечно обществено обсъждане на сайта на МЗХГ. След това ще бъдат отразени направените коментари и бележки“, поясни тя. По думите й, в него се включва SWOT-анализът и идентифицирането на потребностите в сектора, на база на които ще стъпи Управляващият орган на ПМДР и ще се разработят бъдещите мерки.

В Ситуационния анализ са проследени и анализирани тенденциите по основните подсектори, а именно стопански и любителски риболов, аквакултури, преработка и пазарът на риба и други водни организми, заетост и доходи в сектор „ Рибарство“, както и тенденции в консумацията на риба и рибни продукти в страната. Направен е преглед на екологичните аспекти на сектора, както и на развитието на образованието, обучението и научно-изследователската дейност. Включени са прегледи на достъпа до финансови средства, състояние на нормативната уредба, както и на функциите и правомощията на институциите.

През месец юли се предвижда да се проведе обсъждане с бранша по другия елемент от подготовката на Програмата. Това е Многогодишният национален стратегически план за аквакултурите в България ‪2021-2027. Целта е до началото на месец септември двата анализа да бъдат завършени и веднага след това ще се проведе първото заседание на сформираната тематична работна група, която ще започне разписването на мерките.