Начало Политики и финансиране Представят мерките по ПРСР в Балчик и Генерал Тошево

Представят мерките по ПРСР в Балчик и Генерал Тошево

Съвместни информационни срещи за представяне на актуалните и предстоящи процедури за финансиране с евросредства ще проведат Екипите на Областния информационен център /ОИЦ/ и Местната инициативна група „Балчик-Генерал Тошево“, съобщиха от ОИЦ.

В община Балчик срещата ще се състои на 7 юли (вторник) от 10:30 часа в заседателната зала на Общината. Втората информационна среща ще се проведе в заседателната зала на Община Генерал Тошево на 8 юли (сряда) от 10:30 часа.

В рамките на събитието, експертите от центъра ще представят актуалните и предстоящи подмерки по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез които животновъди и земеделски производители ще бъдат подкрепени във възстановяването, модернизирането и разширяването на стопанствата им.

Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.

Екипът на МИГ „Балчик-Генерал Тошево“ ще представи мерките „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Събитията са със свободен достъп и на тях са поканени да присъстват земеделски стопани, животновъди, граждани. На посетителите ще бъдат раздадени рекламно-информационни материали. При провеждане на срещата ще бъдат спазени въведените от Министерството на здравеопазването епидемиологични мерки за безопасност на всички присъстващи.