Начало Селото Проект на МИГ Балчик – Ген. Тошево залага на био и органично...

Проект на МИГ Балчик – Ген. Тошево залага на био и органично производство

Местната инициативна група /МИГ/ Балчик – Генерал Тошево подписа договор за изпълнение на проект „Локално био и органично производство – нова възможност за развитие на селските райони” по ПРСР 2014 – 2020 година.

Проектът е на стойност 48 824 лева и целта му е промотиране и стимулиране на биологичното и органично производство и земеделие на територията на МИГ. Идеята е тази територия да се превърне в зона с трайно установяване на добри практики за биоземеделие и биопроизводства, което пък да подпомогне селския, гастрономическия и еко туризма в района.

Целта на бъдещия проект е да се установи международна партньорска мрежа, чрез която да се развият дейности, свързани с повишаване на потребителското доверие към биологичните земеделски продукти и промотирането им на националния и външни пазари.

Предвиждат се обучения и консултантска дейност в областта на биологичното производство, развиване на иновативни методи за био земеделие и био производство, както и транснационално сътрудничество по темата.