Начало Пчела и кошер До 31 август пчеларите отчитат разходите си и подават заявки по пчеларската...

До 31 август пчеларите отчитат разходите си и подават заявки по пчеларската програма

Всеки бенефициент, сключил договор с ДФ „Земеделие“ по мерките от Националната програма по пчеларство (НПП) за периода 2020 – 2022 година може да отчете разходите си и да подаде заявление за плащане.

В полза на пчеларите крайният срок за извършаване на тези дейности бе удължен до 31 август за финансовата 2020 година, съобщават от ДФ „Земеделие“. Отчитането на дейностите, насочени към сдружения, групи и организации на производители на пчелен мед, ще се извършва в централното управление на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция. По всички останали мерки заявки за плащане се подават в областните дирекции на Фонда.

За всяка от посочените в договора дейности от мерките на НПП може да бъде подадено отделно заявление за плащане. Важно изискване е кандидатът да има валидна регистрация в регистъра на земеделските стопани на МЗХГ, да е подал актуална информация за пчелините и броя на пчелните семейства в регистъра на пчелините, воден от БАБХ, да няма задължения към държавния бюджет, да не е осъждан.

Образци на заявленията за плащане и информация за особеностите по окомплектоване на документите могат да бъдат намерени на сайта на ДФ „Земеделие“.