Начало Агроновини Животновъдство Ферма за 50 овце ще бъде изградена в село Кочмар, край Тервел

Ферма за 50 овце ще бъде изградена в село Кочмар, край Тервел

Селскостопански постройки за отглеждане на овце и техните приплоди има намерение да изгради инвеститор в село Кочмар. Инвестиционното предложение е публикувано на страницата на Община Тервел.

Капацитетът на инвестиционното намерение е до 50 овце. Бъдещата ферма ще се състои от няколко сгради – обор за овце с многофункционални боксове, такива за подрастващи животни, родилни боксове, зона за технически помещения, помещение за съхранение на млякото – млекосъбирателен пункт, навес, торище. Бъдещата ферма ще разполага и с помещение за охрана, регистрация, дезинфекционни площадки за транспортни средства и за хора. Овчарникът ще бъде изграден в съответствие с най-новите изисквания в животновъдството, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и минимализиране на влиянието върху различните аспекти на околната среда.

Технологията на отглеждане предвижда оборно-пасищен принцип. По време на престоя на животните в овцефермата през зимния период се предвижда хранене с концентрирани, груби и сочни фуражи. Ще бъде осигурен непрекъснат достъп до чиста и прясна вода. През летните и топли месеци животните ще се отглеждат на паша върху арендувани или собствени пасища.

снимката е илюстративна