Начало Лов и риболов Дистанционното обучение не попречи на кандидат-ловците в Добрич

Дистанционното обучение не попречи на кандидат-ловците в Добрич

Само трима души не са издържали изпита за придобиване право на лов през 2020. Общо 75 бяха кандидат-ловците, между които и три жени, сподели ден след приключване на курса Петър Петров, отговорник по лова в сдружение “ЛРД – Добрич” – гр. Добрич. Всички са препитвани след завършен курс на обучение и практическа подготовка. Особеното през целия период на обучение от 1 март до 31 май 2020 г. бе дистанционната форма на обучение, наложена от въведеното извънредното положение заради коронавируса. Изпитите се проведоха от 6 до 15 юли 2020 г., съгласно Закона за лова и опазване на дивеча в държавните горски и ловни стопанства по график и при спазване на всички изисквания за дезинфекция.

Изпитът за придобиване право на лов се състои от теоретична и практическа част. Теоретичният изпит включва три нива – тест, писмен и устен изпит, като за явяване на всяко следващо ниво трябва да бъде издържано предходното. Тестът съдържа въпроси, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на бъдещите ловци, групирани по раздели на модулен принцип. Писменият изпит включва въпроси от различни раздели на преподавания материал. Кандидатите, допуснати до устен изпит, отговарят на уточняващи въпроси на комисията, които са свързани с развитите от тях писмени въпроси. Само издържалите теоретичната част имат право да се явят на практически изпит, който включва безопасност при боравене с оръжие, стрелба по силует на  дивечи стрелба по летящи мишени, който се проведе на стрелбищния комплекс на сдружение “ЛРД – Добрич” – гр. Добрич, намиращ се в местността Дъбовете край Добрич.

Комисията ще издаде на лицата, които са основно от област Добрич, издържали успешно изпитите, удостоверение за придобито право на лов. 

Правото на ловуване се упражнява от ловци, които притежават членска карта и билет за лов, заверени за съответната календарна година, както и разрешително за лов. Ловният билет се издава от държавното горско стопанство.

Николай МИРЧЕВ