Начало Агроновини Животновъдство Констатираха огнище на Африканска чума по свинете в съседна на Добрич област

Констатираха огнище на Африканска чума по свинете в съседна на Добрич област

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира огнище на Африканска чума по свинете (АЧС) в стопанство за отглеждане на животни от породата Източнобалкански свине (ИБС) в с. Юнец, област Варна. Последното огнище при ИБС беше регистрирано на 23 април в област Шумен.

Положителните проби от с. Юнец бяха лабораторно потвърдени днес, 5 август от Националната референтна лаборатория в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) в София.

Незабавно са предприети мерки за ликвидиране на огнището съгласно правилата на европейското и националното законодателство и Плана за спешни действия при контрол на АЧС. В засегнатото стадо се отглеждат 212 свине, като до констатирането на заболяването от него са умрели 15 животни. Предстои хуманното обезвреждане на останалите прасета. Определена са 3 и 10-километрови предпазни зони около огнището.

Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, собствениците на свине, които са спазили разпоредбите на закона, подлежат на обезщетение за обезвреждането на животните им.

БАБХ напомня, че със Заповед на изпълнителния директор е забранено пасищното отглеждане на свине от породата ИБС с цел намаляване на риска от контакт със заразени диви прасета и разпространяване на заболяването.