Начало Новини Инвестиции за 5 млн. лева за област Добрич чрез местните инициативни групи

Инвестиции за 5 млн. лева за област Добрич чрез местните инициативни групи

Инвестиции в размер на 4.89 милиона лева са постъпили в област Добрич чрез подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМ/, съобщават от Областния информационен център /ОИЦ/. Привлечената безвъзмездна финансова помощ (БФП) е чрез стратегиите на Местните инициативни групи „Добричка“, „Балчик-Генерал Тошево“, „Тервел-Крушари“ и Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“.

Чрез многофондовата си стратегия, Местната инициативна група „Балчик-Генерал Тошево” е подкрепила с 2,68 млн. лв. БФП е за шест проекта в община Балчик, и пет в община Генерал Тошево. По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. са финансирани с над 1 млн. общо 5 фирми от двете общини. Средствата ще бъдат вложени в повишаване на конкурентоспособността и устойчивия растеж на предприятията чрез подобряване на производствените процеси, внедряване иновативни технологии и повишаване ефективността на използване на ресурси.

С финансова подкрепа от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 /ПРСР 2014-2020/ в размер на 507 362 лв. Община Балчик ще изгради парк със зони за отдих за обществени и културни изяви, детски игри и занимания и ще възстанови велосипедна алея от Белия град до Албена. „Албена“.

С европейско финансиране в размер на 761 353 лв. от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. двете общини обучиха неактивни, безработни лица и лица с увреждания като болногледачи. Те ще предоставят здравно-социални услуги и психологическа подкрепа на възрастни в риск и хора с увреждания, както и на техните семейства.

За намаляване на безработицата в общините Балчик и Генерал Тошево, 52 продължително безработни, хора над 54 г. възраст, хора с трайни увреждания, безработни/ неактивни лица с ниско образование ще придобият професионална квалификация и последваща заетост. За успешно завършилите обученията Община Балчик ще разкрие 22 работни места по професиите „Работник в озеленяването“ и „Помощник пътен строител“, а в Генерал Тошево – 20 в секторите „Градинарство“ и „Строителство“. Средствата за двата проекта са в размер на 397 416 лв. от ОПРЧР 2014-2020 г.

По ПРСР 2014-2020 г., чрез Местната инициативна група „Тервел-Крушари“ Община Тервел изпълнява три проекта на стойност 657 759,76 лв. В с. Безмер ще бъде изграден Център за социални услуги, като за целта ще бъде преустроена сградата на старата здравна служба. Новото звено ще осигурява ежедневна храна за учениците от местното училище, за децата от детската градина и възрастните хора от селото и околностите. Ще бъдат обособени и Дневни центрове с трапезарии за възрастни и деца. Чрез МИГ-а ще бъде подобрен и обликът на град Тервел посредством реновиране на част на площад „Старият дъб“. Третият одобрен проект включва частичен ремонт на улиците „Тимок“, „Пирин“ и „Дунав“ в Тервел.

Рехабилитацията на част от улица “Черно море” и цялата улица “Изгрев“ в с. Крушари ще се извърши благодарение на финансовата подкрепа на МИГ „Тервел-Крушари“ в размер на 137 255.26 лв.  Четири земеделски стопанства от община Тервел и едно от община Крушари ще бъдат модернизирани чрез закупуване на нова земеделска техника, машини и оборудване.

Чрез осигурените от стратегията на Местната инициативна група „Добричка“ 164 574,20 лв. Община Добричка ще рехабилитира част от улица “Втора“, ще поднови кухненското оборудване на  Домашния социален патронаж с професионално и ще монтирана фитнес и стрийт уреди в с. Дончево. В с. Драгнево ще бъде обновен паркът, като бъде доставено и монтирано комбинирано детско съоръжение, паркови елементи и соларно осветление. Цех за преработка на мляко в с. Котленци ще разшири капацитета си чрез закупуване на ново технологично оборудване за 108 371 лв.

Местната инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик“ е подкрепила три проекта на стойност 901 360,90 лв. БФП. Община Шабла ще изгради и оборудва морски клуб в рибарското селище Кария. За развиване на масовия спорт и учебно-тренировъчната дейност, Община Балчик ще изгради спортна инфраструктура в кв. Балик, включваща игрища и съоръжения за футбол и тенис на корт, както и алея с фотопана, изобразяващи различни аспекти от начина на рибарския живот. Фирма от община Каварна ще инвестира в ново технологично оборудване и обзавеждане  на стойност 679 748 лв., от които 195 500 лв. са БФП. Стратегията на Местната инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик“ се финансира със средства от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.