Начало Бизнес КЗК разреши концентрация на „Меджик Флейм“ и „Клас Олио“

КЗК разреши концентрация на „Меджик Флейм“ и „Клас Олио“

Общият оборот на компаниите за 2018 г. е близо 170 млн. лв.

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрацията между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на самостоятелен контрол от страна на „Меджик Флейм“ ЕООД  върху „Клас Олио“ АД и „Кабакум Груп – Импорт Експорт“ ЕООД.

Производството беше образувано след уведомление относно намерението на „Меджик Флейм“ ЕООД. Към Комисията беше отправена молба да прецени дали планираното придобиване представлява концентрация и дали това няма да доведе до установяване или засилване на господстващо положение на българския пазар, в резултат на което ефективната конкуренция да бъде съществено възпрепятствана.

Меджик Флейм е производител и международен доставчик на белени слънчогледови ядки, както и някои продукти, производни на технологичния отпадък от основното производство, а именно натрошено слънчогледово семе, екобрикети и др., а също така осъществява дейност и като търговец на зърнени култури – пшеница, ечемик и други. Меджик Флейм, чрез дъщерно дружество, извършва и дейности по производство на етерични масла от лавандула.

Клас Олио осъществява дейност по производство на сурови и рафинирани масла и мастни кисeлини, основно от слънчогледово семе, както и някои продукти, производни на технологичния отпадък от основното производство – шрот, екобрикети и др.

Според уведомлението основната цел на сделката е диверсификация на продуктовото портфолио на „Меджик Флейм“ ЕООД и търсенето на синергии – икономии от мащаба и обхвата на общите за двете допълващи се производства дейности. Концентрацията ще позволи на обединената група да постигне синергии на разходите в производството и дистрибуцията, продажбите и предлагането, както и на общите и административни разходи.

Потенциални икономии са възможни при по-добро утилизиране на отпадните за производството на „Междик Флейм“ ЕООД продукти – част от които все още съдържат определен процент мазнини, които може да бъдат извлечени в маслопроизводството. Това би позволило повишаване на ефективността на двете производства и намаляване на загубите поради използването, вместо унищожаването на тези отпадъци. Същевременно ще се намалят нуждите от по-скъпоструваща суровина за „Клас Олио“ АД, съответно производствените разходи, което от своя страна би дало възможност за прехвърляне на ползите към пазара и потребителите.

В хода на проучването Комисията установи, че на пазара на производство и продажба на екобрикети обединената група формира незначителен пазарен дял. Тази стопанска дейност не е основна за нито едно от предприятията и не би могла да породи притеснения за конкурентната среда.

По отношение пазара за производство на натрошено слънчогледово семе/чипс „Меджик Флейм“ ЕООД формира дял от 5-10 % от реализираните продажби за 2018 г., а „Клас Олио“ АД има пазарен дял от 10-20 %.