Начало Бизнес Нов търг за Птицекланицата в Добрич, наддаването започва от 2,27 млн. лева

Нов търг за Птицекланицата в Добрич, наддаването започва от 2,27 млн. лева

Обявен е нов търг за птицекланицата в Добрич. Той е поредния, обявен от синдика на дружеството.

Продава се имотът по ул. “Антон Стоянов” №2 в Промишлена зона – Север, който се състои от 29 сгради с обща разгърната застроена площ от 14 315 кв. м, изградени върху терен от 36 385 кв. м. Заедно със земята и сградите се продават и движими вещи – оборудване за птицекланицата.

Началната цена за преговорите, включваща всички активи (детайлно описание) възлиза на 2 266 900,00 лв. Стъпката за наддаване, в случай че бъдат подадени повече от една оферти и се стигне до търг с явно наддаване, е 40 000 лв.

За участие в наддаването до края на 26.08.2020 г. се внася задатък в размер на 10 % от обявената начална цена.

Ако се яви повече от един кандидат, ще се проведе търг с явно наддаване.

Участниците представят офертите си и се регистрират до 14.00 ч. на 27.08.2020 г.

Преди година търгът за Птицекланицата беше с обявен с начална тръжна цена от 3 061 500,00 лв., а няколко месеца по-рано – за 3 092 400,00 лв.

Продават се само земя, сгради и съоръжения, тъй като от години дружеството не работи. То бе третият голям играч при производителите на бройлери в страната.

През 2010 година “Птицекланица” АД – Добрич бе обявено в несъстоятелност и спря работа. Причината – натрупани непосилни дългове поради неизпълнение на проект по САПАРД. Тогава в дружеството са работили 200 служители.

Основната част от проблема бе, че предприятието е разчитало на средства по европейската програма САПАРД, които не е получило заради открити от държавата нарушения в проекта.
Производството по несъстоятелност е открито по искане на Уникредит Булбанк, с която “Птицекланица” – Добрич, има пет договора за инвестиционни и оборотни кредити. Дългът на дружеството към банката е малко над 14 млн. лв. За обезпечаване на вземанията са учредени договорни ипотеки в полза на финансовата институция и са сключени договори за особени залози.