Начало Бизнес НСИ отчете спад на средните заплати в земеделието до 973 лева

НСИ отчете спад на средните заплати в земеделието до 973 лева

Заплатите в селското стопанство през второто тримесечие на тази година бележат спад в сравнение със същия период на 2019 година. Това показват последните данни на Националния статистически институт. Ако миналата година средното възнаграждение в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ за периода април-юни е била 985 лева, то за същия период на настоящата година то е 973 лева.

В аграрния бранш се отчита и ръст с 5% на заетите спрямо края на първото тримесечие. За същия период най-голямо намаление има на наетите лица в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ – с 4.5%, „Преработваща промишленост“ – с 3.5%, и „Добивна промишленост“ – с 2.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите със сезонен характер: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 8.4%

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 21.0 %.