Начало Събития С гагаузки легенди и гозби ще се запознаят младежи в с. Българево

С гагаузки легенди и гозби ще се запознаят младежи в с. Българево

“Работилница за бъдеще” ще се проведе от 7 до 12 септември в каварненското село Българево. Тя е по проект, който цели да изгради мост между поколенията в малките населени места, запознавайки младите с историята и традициите на техния роден край. Ще бъдат проведени уъркшопи с разнообразен характер, които да представят възможностите на  малките населени места като подходяща среда за развитие и осъществяване на устойчиви бизнес практики на база спецификите на местната култура.

Кампанията ще постави пред местната общност и младите хора в нея наболелите проблеми, които обезличават и обезлюдяват малките населени места, а именно загубата на тяхната идентичност и уникален характер.

30 младежи на възраст до 29 години ще вземат участие в издирването на стари фотографии, приготвянето на традиционни гагаузки гозби и ще опознаят старинните занаяти и легенди чрез срещи с по-старото поколение. По този начин ще бъде показана важната роля, която всеки млад човек от малко населено място има за запазването на културната самобитност и икономическата идентичност на родните им места и не само.

Събраните фотографии, рецепти и интересни истории от миналото ще бъдат публикувани на официалната Фейсбук страница на проекта.

Със своята уникалност всяко населено място в България може да бъде притегателен център както за туристи, така и за много млади хора, които искат да запазят родовата си памет и да я предадат на поколенията.

Проектът се изпълнява от “Клуб устойчиво развитие на гражданското общество” и се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта и Министерство на младежта и спорта.