Начало Агроновини Техника 96 са законните казани за ракия в област Добрич, глобите за нарушителите...

96 са законните казани за ракия в област Добрич, глобите за нарушителите са солени

96 са регистрираните казани за ракия в област Добрич, съобщиха от Агенция „Митници“ за Про Нюз Добрич след направено запитване. Извършват се проверки на т.н. специализирани малки обекти за дестилиране, а глобите за неспазване на закона са солени и стигат до 3 000 лева за нерегистрирани казани.

Териториална дирекция Северна  морска на Агенция  „Митници“ осъществява контрола  на тази дейност по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ на територията на три области, включително област Добрич. 

Осъществяваният контрол  върху казаните по ЗАДС  е част от дейността на Териториалната дирекция върху производството, съхранението и търговията с етилов алкохол, който е акцизна стока. Целта е да не се допуска до пазара и до потребителите  алкохол  с неизвестен произход  и с неплатен акциз, което е в защита на здравето на потребителите и спазването на законовите разпоредби.

Специализирани малки обекти за дестилиране /СМОД/, известни с популярното име „казан”,  могат да изваряват алкохол само ако са регистрирани по ЗАДС, който регламентира тази дейност.

На практика казаните предлагат услугата „изваряване на ракия“ на граждани. Те следва да използват за производството на ракия само собствени плодове, а получения алкохол да консумират единствено в рамките на лична употреба. Търговията с такъв тип алкохол не е разрешена под никаква форма. За количества до 30 литра гражданите ползват намалена на 50% акцизна ставка, а в случай, че се изварят по-големи количества, за горницата се заплаща пълната акцизна ставка.

Съгласно чл.108, ал. 1 от ЗАДС , лице, което е задължено и не се регистрира по този закон, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. В случаите по ал. 1 освен наказанието, лицето дължи и сумата на неначисления акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението. В случай на производство на алкохол извън СМОД нарушението се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. – за физическите лица, и с имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.

На територията на Териториална дирекция Северна морска, която включва областите Добрич, Шумен и Варна, са регистрирани 261 казана за ракия. От тях  96 са в област Добрич. През 2019 година 228 от регистрираните специализирани малки обекти за дестилиране  в ТД Северна морска са декларирали начислен акциз от изварен етилов алкохол – ракия. От началото на 2020 г. са декларирали  96 СМОД, като се има предвид, че активният период на изваряване на ракия е през  есента и тази дейност има сезонен характер.

През 2019 г. и от началото на 2020 г. на територията на ТД Северна морска са извършени  97 проверки на казани.  Установени са 6 нерегистрирани съоръжения за дестилиране на алкохол, установени в работен режим. 16 проверки на казани са извършени само от началото на месец август до момента.

Принципно при регистрираните казани най-често откриваните нарушения са документални, например непопълване на декларация за произхода на плодовете и количеството им преди началото на изваряването.

Посочените проверки са само част от осъществявания контрол по Закона за акцизите и данъчните складове относно етиловия алкохол. При проверки по спазването на ЗАДС на територията на ТД Северна морска през последната година са иззети 3 789 литра наливен етилов алкохол, включително открит на съхранение в складове и бази и подготвен за продажба алкохол, без обезпечен или платен акциз. От началото на 2020 г. са иззети още 729 литра нелегален  наливен етилов алкохол.