Начало Всички новини В област Добрич масово се местят да живеят в селата

В област Добрич масово се местят да живеят в селата

281 жители на област Добрич са се преселили в София през 2019 година, сочат данните на Статистиката.  Жителите на областта, сменили през миналата година своето обичайно местоживеене с друго населено място в рамките на страната, са 3 396 души. От тях 1 902 души са се преселили в населено място от областта. Мъжете са 857, а жените – 1 045.

В границите на областта, най-голямо движение има по направлението „град – село“ (42.9%). По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направленията „село – град“ (28.4%), „село – село“ (18.9%) и „град – град“ (9.8%). При преселванията в рамките на областта най-голям е броят и относителният дял на изселените и заселените от и в град Добрич.

672 жители на областта са се преселили във Варна. Сред тези, които са сменили местоживеенето си през 2019 година най-голям дял са 20 – 29-годишните, следват тези на възраст 30 – 39 години.

В област Добрич броят на заселените е 3 978, а броят на изселените – 4 444.

От област Добрич през миналата година са емигрирали 1 048 души. Най-желаната дестинация е Германия – 209 души, следва Великобритания – 190, и Италия – 144.

Имигранти са завърналите се български граждани, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване на територията на областта. През 2019 година техният брой е 839. Най-висок е делът на имигрантите в Добричко от Турция – 339 души, следват Русия – 133 човека, и Германия – 104.