Начало Агроновини Земеделие Да се обяви природно бедствие „суша“ настояват зърнопроизводители от Ген. Тошево

Да се обяви природно бедствие „суша“ настояват зърнопроизводители от Ген. Тошево

„Асоциацията на българските зърнопроизводители 2006“ – Генерал Тошево изпрати молба до областния управител на Добрич за обявяване на природно бедствие „суша“ за стопанската 2020/2021 година.

През настоящата стопанска година област Добрич беше сполетяна от суша, предшествана от слана, които провалиха почти на 100% посевите с есенни и пролетни култури. Средните добиви, реализирани в областта, са редуцирани с две трети спрямо предходните години. В резултат на това за повечето от заетите в земеделието фермери, без оглед на обема на стопанствата им, е много трудно да започнат новата стопанска година поради липса на парични средства за разплащане с доставчици на семена,торове и препарати и заплащане на прекомерно високите ренти към собствениците на земята.

Земеделието е водещ отрасъл за областта, наред с туризма. Поради това ситуацията в този сектор крие заплаха от фалит и невъзможност за залагане на продукция през стопанската 2020-2021 година за голяма част от заетите в сектора.

„В този смисъл и считаме,че са налице всички условия, съгласно чл.25 от Регламент/ ЕС/ №702/2014г. на Комисията от 25.06.2014г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанства и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на Договора за функционирането на ЕС за признаване на неблагоприятно климатично събитие “суша”, което в настоящият случай може да бъде приравнено на природно  бедствие.

Поради това земеделските стопани настояват областният управител да издаде заповед, с която да обяви настъпването на неблагоприятно климатично събитие „суша“ през стопанската 2019/2020 r. за област Добрич, приравнена на природно бедствие.

От Асоциацията молят областния управител да съдейства пред премиера и правителството за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ за покупка на сертифицирани семена, торове и препарати за предстоящата стопанска година, която помощ не  се нуждае от одобрение на Европейската комисия.