Начало Политики и финансиране Европейската комисия възстанови на България близо 1 милиард евро

Европейската комисия възстанови на България близо 1 милиард евро

Европейската комисия (ЕК) регулярно и в пълен размер възстановява сумите по ЕФГЗ и ЕЗФРСР към Държавен фонд „Земеделие”.

За настоящата календарна година до момента размерът на възстановените субсидии е  близо 1 млрд. евро (997 935 367 евро).

 769 963 833 евро са върнати към ДФЗ по линия на директните плащания и селскостопанските пазарни механизми, които се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Последният транш е от 3 септември 2020 г. в размер на 430 569 евро.

Общият размер на възстановените субсидии по ПРСР е 227 971 534 евро, като последният транш от тях е преведен на 18 август 2020 г. и е в размер на 82 292 382 евро. Средствата за ПРСР идват по линия на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Ръководството на ДФЗ  заявява, че средствата декларирани от фонда се възстановяват на 100% от ЕК и няма никакво забавяне в изплащането им.