Начало Последни новини Близо 220 хил. лева изплати ДФЗ на стопаните, засегнати от пожари

Близо 220 хил. лева изплати ДФЗ на стопаните, засегнати от пожари

ДФ „Земеделие“ изплати 219 574 лева на 37 стопани  по de minimis за компенсиране на щетите, които това лято пожарите в Хасково нанесоха.

Периодът, в който земеделците можеха да подават документи за помощта беше от 10 до 21 септември. Подпомогнати бяха стопаните със засегнати от пожарите трайни насаждения, фуражни култури, постоянно затревени площи и селскостопански животни.

За подпомагането за нанесени щети по трайни насаждения и фуражни култури са определени единични ставки. Техният размер е изчислен на база на действителните разходи за отглеждане на земеделските култури, направени към момента на щетата, при максимален интензитет 80 %. Ставките за подпомагане са:

 • Трайни насаждения – до 120 лв./дка;

 • Фуражни култури – до 40 лв./дка;

 • Постоянно затревени площи – до 30 лв./дка;

 • Селскостопански животни, изчислена на животинска единица (ЖЕ) – до 1000 лв./ЖЕ;

Общият размер на средствата по схемата de minimis, която един земеделски стопанин или предприятие може да получи е до левовата равностойност на 25 хил. евро за период от три последователни данъчни години.