Начало Политики и финансиране Терени за обработване за срок от 3 стопански години отдава Община Шабла

Терени за обработване за срок от 3 стопански години отдава Община Шабла

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени в регулация за обработване за срок от 3 стопански години обяви Общинската администрация в Шабла. Списъкът с имотите е достъпен на интернет адрес: www.shabla.bg в раздел Търгове.

Търгът ще се проведе на 15 октомври /четвъртък/ от 9.30 часа в сградата на Общината. Начална тръжна цена – 40 лева на декар с ДДС годишно. Стойността на документацията е 20 лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17 часа на 14 октомври. Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.

Оглед на имотите се извършва всеки работен ден от 5 октомври до 14 октомври от 13 до 16 часа. Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 6 октомври до 17 часа на 14 октомври.

При неявяване на кандидати или при ненаемане на всички обявени земеделски земи се насрочва втори търг на 29 октомври от 9.30 часа. Списък с всички ненаети имоти след провеждане на първия търг ще бъде обявен на 19 октомври на интернет адрес: www.shabla.bg в раздел Търгове.