Начало Селото Ремонтират читалището в Дъбовик и музейната експозиция на Дора Габе

Ремонтират читалището в Дъбовик и музейната експозиция на Дора Габе

Предстои да бъде извършен основен ремонт на Народно читалище „ Дора Габе-1940“ в село Дъбовик и музейната експозиция, посветена на именитата българска поетеса. Ще бъде доставено модерно оборудване за читалището и Историческия музей в Генерал Тошево. Това ще стане възможно благодарение на проект „Развитие и популяризиране на общото наследство” по Съвместна оперативна програма по ЕИС „Черноморски басейн 2014-2020“, който бе представен днес.

Проектът се реализира от Община Генерал Тошево в сътрудничество с Община Мурфатлар – Румъния и Общински съвет Болград – Украйна. Водещ партньор по проекта е Община Генерал Тошево, а общата му стойност възлиза на 1 147 440,10 евро. Размерът на финансирането от Европейския съюз е 1 055 644,89 евро или 2 064 630,28 лева. Сумата на водещия партньор по проекта е 850 152 лева.

С подкрепата на програмата ще бъдат реконструирани две културни институции в България и Румъния и ще бъде възстановен паметник на културно-историческото наследство в Украйна.

В Мурфатлар ще бъде направена реконструкция и модернизация на Дом на културата, както и изграждане на зона за провеждане на събития на открито. В Болград пък ще бъде възстановен паметник на архитектурата и културно-историческото наследство от началото на 19 век. Ще бъде възстановен и летният павилион (Къща на Малевински) на първия ръководител на администрацията на Болград – Сергей Николаевич Малевински. След реставрацията част от сградата ще стане исторически музей.