Начало Политики и финансиране Изложение на местни продукти в Албена по време на международен форум

Изложение на местни продукти в Албена по време на международен форум

Международна конференция по подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) започва днес в курорта Албена. Във форума ще участват над 200 представители от България и Европа. Конференцията е продължение на започналото вчера в Ефорие норд, Румъния, събитие, на което ще се обсъди подходът ВОМР и стратегията от фермата до трапезата.

Сред основните теми, които ще бъдат обсъдени в България са политиката за подкрепа на иновациите и дигитализацията в селските райони на ЕС, интегрирани териториални инвестиции за многосектроно развитие на местните общности и тяхното взаимодействие, подхода ВОМР в периода 2021-2027 и др. Предвидени са и три дискусии за Smart villages, иновации и териториално сътрудничество, както и изготвяне на проект с предложения до ЕК.

За популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура, в рамките на Международната конференция ще се проведе изложение за представяне и дегустация на продукти, произведени на териториите на Местните инициативни групи (МИГ) в България.

В конференцията участие ще вземат представители от Европейската
комисия,  на управляващите органи на държавите – членки на ЕС,
представители на Европейската селска мрежа, на Европейската ЛИДЕР асоциация, Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони, ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. Държавен фонд „Земеделие“, Министерския съвет, Народното събрание, както и представителите от Местните инициативни групи от територията на България и Местните инициативни рибарски групи и др.

Форумът продължава до 8 октомври.