Начало Бизнес Около 2500 проекта ще финансират Местните инициативни групи у нас

Около 2500 проекта ще финансират Местните инициативни групи у нас

Прилагането на подхода ЛИДЕР в България е над срeдното за Европейския съюз като административен капацитет и постигнати резултати. Това съобщи пред журналисти в курорта Албена Стефан Спасов, който отговаря за прилагането на подхода Водени от общностното местно развитие.

Ние го прилагаме от периода 2007/2013 година, като реално стратегията е от пет години. Старите страни-членки прилагат този подход от 1991 година и видими резултати при тях има.

„Подходът „Водени от общностното местно развитие“ не е само инвестиционен подход, по който се финансират проекти. През настоящия програмен период ще има около 2500 финансирани проекта – за малките общности, които са в малките населени места. Това са проекти, свързани със семеен бизнес, които задържат хората по места, да не напускат  териториите, на които живеят. Тези 2500 проекта са малка част от подхода ЛИДЕР. Защото другата част е оживяването на териториите, за което се отделя около ¼ от бюджета, който се дава на местните инициативни групи. Това е постоянна работа на хората по места, обучение, изграждане на административен капацитет, подпомагане на децентрализацията и самоуправлението. Което в дългосрочен план също води до намаляване на текучеството на напускащите хора от тези територии. И изгражда една местна идентичност т.нар. местни общности, които в бъдеще стават сплотени, започват да имат собствени цели и по този начин се задържат хората по места. Това е социален ефект, който не е измерим с числа. Но също има голямо значение за намаляване на обезлюдяването на малките населени места“, каза Спасов.

По ПРСР има получени 2000 проекта. Към момента има одобрени около 500 и сключени 258 договора, които продължават ежедневно да се сключват. Останалите са на различно ниво на разглеждане и на подаване. По ОПИК бюджетът е договорен на 90-95%.

В курорта Албена се проведе международна конференция, която се организира за седми пореден път от България. Всяка година има участници от целия Европейски съюз, местни инициативни групи и разплащателни агенции. Конференциите са предназначени за обмяна на опит и ноу хау при прилагането на подхода. За първи път тази година се организира съвместно между България и Румъния. Първия ден беше в Констанца под председателството на министъра на земеделието на Румъния и директора на тяхната разплащателна агенция по Програмата за развитие на селските райони. Втория и третия ден са в България.

Конференцията е насочена към бъдещето на подхода Водени от общностното местно развитие през следващия програмен период. Как двете страни виждат прилагането на този подход на своите територии, тъй като имаме доста сходства в териториално и организационно отношение в МИГ-овете. В момента имаме 64 местни инициативни групи, а в Румъния са над 200. Имаме много добри връзки с тях, както и много близко сътрудничество между страни.