Начало Агроновини Земеделие Компенсират земеделците, пострадали от неблагоприятни климатични условия

Компенсират земеделците, пострадали от неблагоприятни климатични условия

Със заповед министърът на земеделието храните и горите Десислава Танева обяви неблагоприятни настъпили климатични събития в различни области на страната за редица култури, за които стопаните ще бъдат компенсирани. Сред обявените области е и Добрич.

В документа се посочва, че земеделските производители с напълно пропаднали площи от посочените области и земеделски култури имат право на държавна помощ, съгласно условията на Решение С (2015) 6493 от 17.09.2015 г. на Европейската комисия за одобряване на държавна помощ SA. 42510 (2015/N) за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие.

С пълния текст на Заповед № РД – 09-792/06.10.20 г. можете да се запознаете на следния адрес:

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2020/10/07/zapoved_nebl_klim_usloviya_2020_za_saita.pdf