Начало Новини Община Тервел предлага месец отсрочка на задълженията за наеми на земеделците

Община Тервел предлага месец отсрочка на задълженията за наеми на земеделците

Кметът на Община Тервел Симеон Симеонов ще внесе в общинския съвет предложение за отсрочване с един месец на плащанията за наем на обработваеми земеделски земи.Мярката се предприема в подкрепа на земеделците, които тази година имаха изключително лоша реколта. Вместо до 30 октомври , наемите ще се дължат до 30 ноември тази година. При положително гласуване от общинския съвет,  наемателите няма да дължат лихви за забавено плащане на наема, ако са се разплатили с общината до 30 ноември т.г. В предложението, което се внася в общинския съвет се казва: „Реколтата за стопанска 2019/2020 г. за есенниците не беше добра – закономерно следствие от зимата на 2019/2020 г., в която снеговалежите бяха оскъдни и на последвалата пролет с малко валежи.Сухата втора половина на лятото пък доведе до малък добив от пролетниците. В отделни райони на общината посевите пострадаха от градушка. Добивите са малки, цените на някои култури бележат спад (напр. лавандула), а традиционните за нашата община зърнени култури в момента се изкупуват на цени , които са неизгодни за производителите с оглед на себестойността им на килограм продукция.Земеделците имат задължения за разплащане, сред които е и рентното плащане за наетата земя. За да разплатят задълженията си за наем през м.октомври, земеделците трябва да продават продукцията си при неизгодни към момента цени. В същото време, тенденциите в пазара на земеделска продукция са ориентирани към поетапно повишаване на изкупните цени с навлизането в зимния период на годината.

Една от мерките, с които общината може да бъде полезна за местния земеделски бизнес в условията на така очертаните неблагоприятни условия за земеделието е отсрочването на крайната дата , на която земеделците дължат рентното си плащане (наема) за обработваните от тях земеделски земи. Трябва да се отчете обстоятелството, че това отсрочване не може да бъде много дълго, тъй като приходите от  наеми на земеделски земи , в техния пълен размер са планирани в приходната част на Бюджет 2020 на Община Тервел и са разпределени за издръжка на дейностите в разходната му част. Това прави неприемливо отсрочване на задълженията на наемателите на земи за период по-дълъг от 30 ноември 2020 г. При по-късна дата за отсрочване Общината няма да може да разплати своите задължения към края на годината, а те касаят възнаграждения и издръжка на детски градини, детски ясли, дейности по здравеопазване, социални патронажи,  строителни обекти , чистота (вкл. и осигуряване на средства по договор за доставка на сметосъбиращ автомобил) , улично осветление и всички други присъщи на общината ангажименти, които касаят предоставянето на десетки видове публични услуги и инвестиционни намерения.“