Начало Агроновини Земеделие Земеделци от област Добрич ще получат компенсации заради сушата

Земеделци от област Добрич ще получат компенсации заради сушата

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди финансов ресурс в размер на 13,4 милиона лева по de minimis за компенсиране на щетите от сушата през 2020 година за стопаните от областите Бургас, Варна, Добрич, Сливен, Силистра, Шумен, Ямбол.

Земеделските производители, които ще бъдат подпомогнати са от области, в които има спад от над 30 % при реколтата от пшеница, царевица за зърно или фуражни култури. Размерът на подпомагането ще се определя въз основа на информацията за установените в заявленията им площи по схемата за единно плащане на площ, съобразно проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2020 и резултатите от извършени проверки на място.

Финансовата подкрепа, която стопаните ще получат, е изчислена при единична ставка в размер на 20 лв./ха за всички култури.

Общият размер на помощта по схемата de minimis, която един земеделски стопанин може да получи е до левовата равностойност на 25 хил. евро за период от три последователни данъчни години.

Предстои Министерство на земеделието, храните и горите съвместно с Държавен фонд „Земеделие“ да изготвят указания за предоставяне на помощта.