Начало Новини Експерти от САЩ прогнозират продоволствена несигурност, ако се приемат две от стратегиите...

Експерти от САЩ прогнозират продоволствена несигурност, ако се приемат две от стратегиите на ЕК

Икономисти от Министерството на земеделието на САЩ прогнозират сериозни последици за ЕС и света, като намаление на предлагането и рязко увеличение на цените на хранителните продукти, ако се приемат стратегиите „От фермата до трапезата“ (F2F) и Биоразнообразие.

В констатации, обявени от американския държавен секретар по земеделие Сони Пердю пред журналисти, става ясно, че се предвижда увеличение на броя на хората в потенциален риск от хранителна несигурност, в резултат от изпълнението на плана на Европейската комисия.

Със стратегията “От фермата до трапезата”, представена през май т.г., Европейската комисия предлага модернизиране на хранителните вериги с цел осигуряване на безопасни храни и защита на хората и природата и подкрепа на земеделските стопани. Със стратегията „Биоразнообразие“ ЕС се ангажира да спре загубата на биологично разнообразие, което намалява с тревожни темпове.

Американският анализ разглежда три възможни сценария. Първият е само ЕС да приеме стратегиите, вторият – някои страни продължават да следват стратегиите, което предполага, че ще има търговски ограничения на ЕС срещу тези, които не приемат стратегиите.

Третият потенциален сценарий се основава на глобалното приемане на промените, които Европа планира да направи. И трите варианта, според американските анализатори, биха означавали, че „10-годишният план на Европа за целенасочено намаляване на използването на антимикробни средства, торове и пестициди, би довел до намаляване в ЕС на селскостопанското производство и намаляване на неговата конкурентоспособност на вътрешния и експортния пазар.“ 

Ако целият свят следва плана на ЕС, тогава производството на храни в световен мащаб ще спадне с 11%.

Спадът в селскостопанското производство ще засегне предлагането на храни в ЕС, което ще доведе до повишаване на цените и ще влияе върху потребителските бюджети“, казват анализаторите. И при трите сценария се предвижда най-голямо покачване на цени и разходи за храна на глава от населението в ЕС. Ако стратегиите бъдат приети в световен мащаб, тогава ще има „значително“ покачване на цените и разходите за храна.

Освен това се предупреждава за значително намаляване на БВП на ЕС, „особено, ако възприемането е ограничено до ЕС“.

Анализаторите също така заявяват, че хранителната несигурност, определена като брой на хората, които нямат достъпът до поне 2 100 калории на ден, би се увеличила значително в 76 държави с ниски и средни доходи,  поради повишаване на цените и по-ниските доходи. Особено това е в сила за Африка. Това означава допълнителни 22 милиона души, които ще бъдат в риск от продоволствена несигурност, ако стратегиите се прилагат само  в ЕС и повишение до 185 милиона, ако стратегиите се прилагат в целия свят.

източник: МЗХГ