Отчитат огромен интерес към Националната програма по пчеларство

ДФ „Земеделие“ регистрира огромен интерес на пчеларите към Националната програма по пчеларство за финансовата 2021 година. 1 976 земеделски стопани са заявили желание за подпомагане на техните инвестиции. Общо ангажираният бюджет е в размер на над 8 милиона лева.

Най-атрактивна се оказа мярката „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ с подадени 1427 заявления и заявена финансова помощ от 3,6 милиона лева, следвана от „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в ЕС“, по която 1256 пчелари са заявили финансиране в размер на близо 3,5 милиона лева. По мярка „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено вароатозата“, участие за закупуване на лекарства за третиране на пчелните семейства са заявили 900 пчелари с размер на помощта над 1 милион лева.

Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. е с общ бюджет от 19,2 милиона лева, от които 50% са осигурени от ЕС и 50% – от националния бюджет. Определеният за 2021 година ресурс е 6 400 203 лева.

Свързани статии