Начало Новини Отчитат огромен интерес към Националната програма по пчеларство

Отчитат огромен интерес към Националната програма по пчеларство

ДФ „Земеделие“ регистрира огромен интерес на пчеларите към Националната програма по пчеларство за финансовата 2021 година. 1 976 земеделски стопани са заявили желание за подпомагане на техните инвестиции. Общо ангажираният бюджет е в размер на над 8 милиона лева.

Най-атрактивна се оказа мярката „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ с подадени 1427 заявления и заявена финансова помощ от 3,6 милиона лева, следвана от „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в ЕС“, по която 1256 пчелари са заявили финансиране в размер на близо 3,5 милиона лева. По мярка „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено вароатозата“, участие за закупуване на лекарства за третиране на пчелните семейства са заявили 900 пчелари с размер на помощта над 1 милион лева.

Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. е с общ бюджет от 19,2 милиона лева, от които 50% са осигурени от ЕС и 50% – от националния бюджет. Определеният за 2021 година ресурс е 6 400 203 лева.