Начало Политики и финансиране 625 земеделци получиха субсидии по подмярка COVID 1 от ПРСР

625 земеделци получиха субсидии по подмярка COVID 1 от ПРСР

ДФ „Земеделие“ преведе 1 112 640 лева по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани“ по Програмата за развитие на селските райони, съобщават от Фонда. Субсидии получиха 625 земеделски стопани. Средства са за извършени дейности в секторите „Растениевъдство“ за културите от приложение № 1, „Животновъдство“ (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство“, съгласно разпоредбите на НАРЕДБА № 2 от 5.08.2020 г.

Изчисленията са извършени след обработка на допълнителна информация в заявленията на бенефициенти с действащ договор или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.

Финансовата помощ се изплаща под формата на еднократна сума. Таванът на подпомагането за един земеделски стопанин по подмярка COVID 1 е не повече от левовата равностойност на 7000 евро.