Начало Лов и риболов Безводнието принуди ловците да се притекат на помощ на птиците с вода...

Безводнието принуди ловците да се притекат на помощ на птиците с вода и храна

През последните години активно се извършва разселване на фазани в ловно-рибарската дружинка в Стефаново, към сдружение „ЛРД Добрич“ – гр. Добрич. Това се случва и във всяка от 34-те ЛРД с желание, голяма грижа и отговорност от страна на ловците. Птиците през първите няколко седмици се поставят във волиери, за да се приспособят по-добре в ловните райони, където все още един от големите проблеми е наличието на голям брой чакали и лисици. Идеята за организирания ловен излет в района на ЛРД в Стефаново бе на ръководството на Сдружението, което традиционно кани за участие ловците от Вълчи дол, област Варна, с които има договор за съвместна работа, подписан през 2013 година. То, заедно с домакините, осъществи един чудесен ловен излет на фазани.

Приказката, че денят се познава от сутринта, този път не успя да подведе участниците в излета. Гъстата мъгла в ранните часове на деня дори им даде възможност да се опознаят по-добре с колегите си от Вълчи дол, водени от Николай Христов, председател на Сдружението. Спокойно протече проверката на документите, а ръководителят на лова Атанас Дучев направи един обстоен инструктаж като не пропусна нищо от изискванията към ловците. Постепенно слънцето проби мъглата и трайно се настани в необятната добруджанска шир. Видимостта беше чудесна, а покачващата се температура на въздуха принуди част от ловците да се преориентират към по-леки облекла. Ловците с кучетата-птичари бяха разделени на две групи. Малко по-късно точните им изстрели вече подсказваха, че денят ще бъде добър. Ръководителят на ловния излет Атанас Дучев, който отскоро е и председател на КС на Сдружението, беше категоричен в наставленията си и доволен от слуката и създалото се настроение в края на деня.

Председателят на ловната дружинка в Стефаново Тихомир Христов сподели, че лятото е било безводно в продължение на повече от три месеца, което е принудило ловците да се притекат на помощ на птиците с вода и храна, а равнинният характер на местообитанията в района определя най-добрите условия за отглеждане на птици, за сметка на дивата свиня. А поредната партида фазани са разселили буквално преди месец. Той заяви, че грижите за птиците и животните през зимата, ще бъдат още по-големи.  

За председателя на УС на сдружение „ЛРД Добрич“ – гр. Добрич, и член на УС на НСЛР при СЛРБ Илия Михайлов липсата на диви прасета е в целия район. Затова разселването на птици е от изключително значение поне за половината от дружинките, а такова е и желанието на ловците. Пред всички ловци на традиционната почерпка след края на лова той даде отлична оценка на излета, подчерта добрата слука и веселото настроение, което сближава още повече ловците от отделните дружинки и сдружения.

                                                           Текст и снимки:  Николай МИРЧЕВ