Начало Всички новини Животновъдите от планинските райони получиха 4 млн. лв. за Кампания 2020 г.

Животновъдите от планинските райони получиха 4 млн. лв. за Кампания 2020 г.

ДФ „Земеделие” започна плащанията по схемите за обвързано подпомагане за Кампания 2020. Близо 2000 фермери получиха 4 млн. лв. за обвързана подкрепа за животните, които отглеждат в планинските райони. Преведените средства са по две от общо осемте схеми за обвързана подкрепа в сектор „Животновъдство“.

По първата схема – за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони (ДПЖ-пл) подпомагане получиха 1 702 фермери. Общата стойност на подпомагането е в размер на 3,3 млн. лева (3 310 520 лв.). Право на подпомагане по нея имат стопани, чиито стада наброяват от 10 до 49 овце-майки и кози-майки заедно или поотделно. Ставката за едно допустимо за подпомагане животно по ДПЖ-пл е 70,17 лв. Тя е определена със Заповед № РД 09-948 от 01.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

Още над 660 хил. лева (662 998 лв.) субсидии бяха разпределени между 260 стопани по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони(СМлК-пл) за Кампания 2020. Ставката за едно допустимо за подпомагане животно по СМлК-пл е 348 лв. и е определена със Заповед № РД 09-949 от 01.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите. По схемата се подпомагат фермери, които отглеждат от 5 до 9 млечни крави.

Земеделските стопани, кандидатствали по двете схеми трябва да продължат да отглеждат заявените за подпомагане животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

ДФ „Земеделие“ продължава изплащането на финансовата подкрепа на земеделските стопани за Кампания 2020.