Начало Новини Евробарометър: Все повече европейци са наясно със земеделската политика на ЕС

Евробарометър: Все повече европейци са наясно със земеделската политика на ЕС

Европейците вярват, че селското стопанство е важно и стават все по-наясно с Общата селскостопанска политика /ОСП/. Това показват резултати, публикувани от Евробарометър, проучващ общественото мнение в ЕС.

Резултатите са от изследване, проведено между август и септември 2020 година, на базата на  получени повече от 27 200 отговора от граждани във всички страни от ЕС. 95% от европейските граждани казват, че земеделието и селските райони са важни за бъдещето, а 56% от анкетираните смятат, че са много важни.

Анкетираните стават все по-наясно със земеделската политика на ЕС. 73% знаят за нейното съществуване, спрямо 67% през 2017 година. Броят на хората в допитването, които вярват, че тя е от полза за всички граждани, а не само за земеделските производители, нараства на 76%, спрямо 61% преди това.

Възприятието на гражданите за ефективността на ОСП във всички области се е подобрило с поне пет процентни пункта от 2017 година. Над 90% от участниците в анкетата смятат, че осигуряването на стабилно снабдяване с храна е важен приоритет, а 62% казват, че гарантирането на производството на безопасни, здравословни, висококачествени храни трябва да бъде основната цел на политиката.

Проучването също така показа, че 87% смятат, че късите вериги на доставки са важен фактор при закупуването на храна. „Въпреки че 81% считат за важно храната да има етикет, който гарантира качество, осведомеността относно етикетите за качество в ЕС остава относително ниска, между 14-20%“, посочва Евробарометър. Над половината от анкетираните (56%) са запознати с логото на ЕС за биологично земеделие.

82% от запитаните вярват, че за биологичните продукти повече се спазват специфичните правила за пестициди, торове и антибиотици. 81% смятат, че те са по-екологични, а 80% смятат, че са произведени при спазване на хуманното отношение към животните.