Начало Агроновини Животновъдство Определени са ставките за обвързаното подпомагане за животни за 2020 година

Определени са ставките за обвързаното подпомагане за животни за 2020 година

Определени са ставките за обвързана подкрепа за животните за 2020 година, сочи заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Размерът на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК) е 80,50 лева на животно за първите 200 животни. Стопаните ще получат по 64,40 лв. на животно за над 200-то допустимо за подпомагане животно.

По  Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и юници (СМКЮ) за 2020 г., ставката за подпомагане за първите 50 животни е  160,50 лева и 128,40 лева за над 50-тото допустимо за подпомагане животно.

Поради достигане на количествените лимити по двете схеми още през 2018 г. (максимално допустимият брой животни нотифицирани на схемите), съгласно изискванията на европейското законодателство не е допустимо увеличение на бюджета, в резултат на прехвърлянето на средства от Втори стълб. Това беше възможно при схемите, които не са надхвърлили количествените си лимити.