Начало Агроновини Земеделие Отпускат 6 милиона лeва за кредити за торове в сектор „Трайни насаждения“

Отпускат 6 милиона лeва за кредити за торове в сектор „Трайни насаждения“

Правителният съвет на ДФ „Земеделие” отпуска 6 милиона лева за кредити за закупуване на торове на стопани, отглеждащи трайни насаждения. Кредитната линия има за цел да осигури на българските производители на плодове (ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, ягоди, малини, сливи, десертно грозде), винени лозя и маслодайна роза финансови средства, поради тежката пазарна конюнктура, породена от пандемията от COVID-19 и влошените климатични условия.

На подпомагане подлежат регистрирани земеделски стопани с подадено и приключено заявление по схемите за обвързано подпомагане за производство на плодове за реколта 2020 г. Производителите, които отглеждат маслодайна роза и винена лозя, също следва да имат подадено и приключено заявление за Кампания 2020, но по схемите за директните плащания. Допустимите бенефициенти трябва да кандидатствали по посочените схеми най-малко 3 години назад.

Кредитите ще се предоставят при лихва в размер на 1,5% годишно. Лимитът на подпомагането за един кандидат е до 300 000 лв.

Заемите ще се предоставят за покриване на част от производствените разходи (за закупуване на торове) по технологична карта за отделните култури, при следните ставки на хектар:

   • ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, ягоди и малини – 600 лв./ха;

   • сливи и десертно грозде – 520 лв./ха;

   • винени лозя – 460 лв./ха;

   • маслодайна роза – 200 лв./ха.

Кредитите трябва да бъдат погасени до 30 ноември 2021 година.

Предстои ДФ „Земеделие“ съвместно с Министерство на земеделието, храните и горите да изготвят указания за предоставяне на заемите.