Начало Агроновини Животновъдство Говедовъдите получиха над 41 милиона лева за 2020 година

Говедовъдите получиха над 41 милиона лева за 2020 година

ДФ „Земеделие“ изплати още 41 671 000 лева на над 1 300 стопани и по последните две схеми от обвързаното подпомагане в сектор „Животновъдство“ – Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол – (ЕЖСК-мляко) и Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – (ЕЖСК-месо).

По схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол 894 стопани получиха 38,6 милиона лева. Определената ставка е в размер на 610,50 лева на глава за първите 50 допустими за подпомагане животни и 488,40 лева на глава за над 50-тото допустимо животно.

2,9 милиона лева бяха разплатени на 419 стопани по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол. Ставката за едно животно по ЕЖСК – месо за 2020 г. е 152,19 лв. на глава за първите 50 допустими за подпомагане животни и 121,75 лв. на глава за над 50-тото допустимо за подпомагане животно.

Размерът на подпомагането на глава животно е изчислен след приключване на всички административни проверки и проверки на място. Ставките, оповестени по-рано тази седмица, бяха изчислени на база предварителни калкулации. След като бяха взети най-актуалните данни от всички регистри и с цел извършване на навременни плащания към по-голям брой стопани, се установи, че допустимият брой на животните по двете схеми нараства спрямо предварителните изчисления. Това наложи изменение на предварително оповестените ставки в съответствие с одобрения бюджет от ЕС.

След направените окончателни изчисления на ставките по-голям брой животновъди получават подпомагане за Кампания 2020. В тази връзка кандидатите по схемата за млечни говеда под селекционен контрол получават с 18 % по-висока ставка за глава животно в сравнение с Кампания 2019 г.

От началото на декември по осемте схеми за обвързано с производството подпомагане в сектор „Животновъдство“ българските фермери получиха общо над 117 милиона лева за Кампания 2020.