Начало Агроновини МЗХГ: България увеличава бюджета на помощта за акциза върху газьола

МЗХГ: България увеличава бюджета на помощта за акциза върху газьола

България ще продължи да прилага „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” до 2023 година. Годишният бюджет по схемата ще бъде увеличен от 84 на 100 милиона лева. Средствата ще бъдат разпределяни ежегодно на земеделските стопани, кандидатстващи по помощта.

След изменение на европейския регламент и удължаване периода на действието му,  държавите-членки на ЕС имаха възможност да заявят продължаване на прилагане на схемите, нотифицирани на базата му. С промените в Закона за подпомагане на земеделските производители, обнародван в Държавен вестник на 04 декември 2020 г., МЗХГ предприе действия за удължаване срока на прилагане на държавната помощ.

Промените са нотифицирани от Европейската комисия. Условията за прилагане на схемата остават непроменени. Заявленията за получаване на държавна помощ ще се подават заедно с опис и копия от фактурите за закупено гориво за съответната година. От тази кампания отпадна и задължението за представяне на удостоверение за липса на задължения, като за това се прави служебна проверка. Максималното количество гориво, което подлежи на подпомагане, се определя на базата на методика с разходни норми. След приема на документи Националната агенция за приходите извършва проверки на фактурите.