Начало Агроновини Животновъдство Свиневъди и птицевъди получиха още 7 милиона лева за хуманно отношение

Свиневъди и птицевъди получиха още 7 милиона лева за хуманно отношение

ДФ „Земеделие“ изплати допълнително над 7 млн. лв. (7 030 000 лв.) за 2020 г. на земеделските стопани по схемите за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“. С отпускането на допълнителните средства бяха подпомогнати всички земеделски стопани, които са заявили помощта през 2020 г.

Допълнителният финансов ресурс по схемата за хуманно отношение към птиците е в размер на 2,770 млн. лв., като бюджетът се увеличи от 34 560 000 лв. на 37 330 000 лв. Одобрените допълнителни средства за хуманно отношение към свинете са 4,260 млн. лв. Така ресурсът по схемата нарасна от 15 000 000 лв. на 19 260 000 лв.

През 2020 г. общо 290 стопани получиха над 56 млн. лв. (56 306 252 лв.) по схемите за хуманно отношение към свинете и птиците.

64 свиневъди получиха 19 255 304 лв. по държавната помощ за хуманно отношение към свинете. Тя се предоставя за свине – майки и/или отгледани и реализирани угоени прасета при спазване на изискванията, включени в указанията за прилагане на схемата. Средствата покриват част от направените разходи или пропуснати приходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към свинете, поети за най-малко 5 години.

37 050 948 лв. за хуманно отношение към птиците получиха 226 стопани. Помощта се предоставя за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволно поети ангажименти за период най-малко 5 години. Допустими за подпомагане са следните видове и категории птици: кокошки – носачки (от 16-та до 78-ма седмица); родители от всички видове (от 18- та до 60-та седмица); бройлери; пуйки; гъски и патици (до 12-та седмица).

Останалите земеделски стопани, заявили помощта, ще получат субсидиите си след приключване на допълнителните административни проверки.