Начало Агроновини Държавните горски предприятия инвестираха над 1,1 милиона лева в горски имоти

Държавните горски предприятия инвестираха над 1,1 милиона лева в горски имоти

Държавните горски предприятия инвестираха над 1,1 милиона лева за закупуване на частни горски имоти през 2020 година. С тях са закупени общо 327 имота с обща площ 1785 дка, съобщават от Министерството на земеделието, храните и горите. Те са близо три пъти повече в сравнение със закупените по време на първата процедура през 2016 година.

Броят на закупените имоти през 2020 г. е с 201 повече, а площта им е с 756 дка повече. Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки горски имоти, които не могат да бъдат обслужвани и поддържани в добро състояние от настоящите им собственици. Средната цена на 1 дка от закупените горски имоти варира в шестте държавни предприятия между 284 лв./дка при “Североизточно държавно предприятие” до 1027 лв./дка при “Южноцентрално държавно предприятие”. Средната цена за всичките предприятия е 623 лв./дка.

Средната площ на закупените имоти е 5,5 дка. Най-големите по площ имоти са закупени от „Североизточно държавно предприятие“ – 30,9 дка и 49,1 дка, както и от „Южноцентрално държавно предприятие“ – 27 дка. В останалите четири предприятия максималната площ на закупените имоти е 10 дка.

Поради обявеното извънредно положение в страната и техническа невъзможност на част от собствениците за сключване на сделки, срокът за нотариалните продажби беше удължен до края на 2020 г.

През 2021 г. се планира да бъде обявена нова кампания за закупуване на частни горски имоти. Стойността на отпуснатите средства за нея няма да бъде по-малка от инвестираните през настоящата година.