Начало Туризъм Въвеждат нова мярка за подкрепа на туроператори и туристически агенции с бюджет...

Въвеждат нова мярка за подкрепа на туроператори и туристически агенции с бюджет 51 милиона лева

Близо 3,5 милиона лева от националния бюджет са изплатени на 20 туроператори, които използват чартърни полети. 34 компании са подали заявления за държавна субсидия от 35 евро на седалка. За тази помощ към бранша бяха отпуснати 55 милиона лева от държавния бюджет, а схемата обхваща полетите, извършени в периода от 14 май до 31 декември 2020 г., и представлява първа фаза от антикризисната мярка, съобщават от Министерството на туризма.

От 1 януари тази година започна реализацията на втора фаза на тази мярка. Помощта от 35 евро е за турист, пристигнал в България в периода 01.01.2021–31.05.2021 г., и е в брутно изражение, т. e. преди приспадането на данъци или други такси. Тя ще бъде реализирана с вече одобрените, но неусвоени средства.

През декември беше прието изменение в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, с което се регламентира въвеждането на нова мярка за държавна помощ и нейното прилагане. Субсидията e предвидена за туроператорите и туристическите агенти под формата на безвъзмездни средства в размер на 4 на сто от техния оборот без ДДС през 2019 г. Финансирането ще може да се използва приоритетно за компенсиране на загуби, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, както и суми, удържани от доставчиците на услуги. Общата стойност на държавната субсидия е в размер на 51 милиона лева, с които се предвижда да се подпомогнат безвъзмездно близо 1600 предприятия, които са в сферата на туроператорска и туристическата агентска дейност.