Начало Агроновини Животновъдство Обсъждат предложение за сектор „Животновъдство“ в новия програмен период

Обсъждат предложение за сектор „Животновъдство“ в новия програмен период

Тематичната работна група, която изготвя Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в ЕС за периода 2021-2027 г., предлага въвеждане на възрастово ограничение за допустимите за подпомагане животни по обвързана подкрепа. Предложението е помощта да бъде насочена за млечни крави до 10 години, месодайни крави до 12 години, биволи до 15 години и овце и кози до 7 години, сочи бюлетин на МЗХГ.

По време на обсъждането браншовите организации в сектор „Животновъдство“ изразиха различни становища. Предложенията ще продължат да се обсъждат до окончателното определяне на условията за подпомагане. В сектор „Животновъдство“ подпомагането е разпределено в осем схеми. Запазва се подкрепата на млечните и месодайните говеда, биволите, овцете – майки и козите – майки. Включените в Стратегическия план схеми предвиждат и изискване заявените за подпомагане говеда и биволи да са родили поне веднъж, за да отговорят на условията за допустимост.

За животните млечно направление се въвежда изискване стопанството да е в Система за контрол на суровото мляко. Запазват се условията за доказване реализация на продукция с прецизирани количества, съобразно целите на подпомагането. По този начин се цели подобряване на пазарната ориентация.

Земеделските стопани, отглеждащи говеда в планинските райони, ще имат възможност да получат подпомагане за всичките си говеда до определения брой, без значение на предназначението им – за месо или за мляко.

Бяха обсъдени и дефинициите, които са част от Стратегическия план и се определят съобразно националните специфики. През новия програмен период се запазва изискването за минимална допустима площ на стопанството, за която могат да се предоставят директни плащания, в размер на 0,5 ха и минимална площ на парцела от 0,1 ха. Дискутирани бяха представените становища на заинтересованите страни по представените дефиниции и интервенциите за обвързана подкрепа.